FILM PROMOCYJNY

Zielony Las odpręża i pozwala na choćby chwilowe oderwanie się od cywilizacji. Jest też dla nas miejscem aktywnego wypoczynku, gdzie spędzamy wolny czas.
Andrzej i Ania z Żagania

TRASY TURYSTYCZNE

Na terenie lasu istnieją doskonałe warunki na uprawianie turystyki z uwagi na zróżnicowanie morfologiczne terenu oraz niezwykła przyrodę. Oprócz okresu zimowego na szlakach możemy ujrzeć wielu wędrujących, rowerzystów a także amatorów nordic-walking. Swój odcinek ma tutaj euro-regionalna ścieżka rowerowa z Żar do Żagania. Zimą długo utrzymująca się pokrywa śnieżna zachęca do uprawiania narciarstwa biegowego. W I połowie XX wieku istniała w Zielonym Lesie skocznia narciarska.

W 1861 roku powstała organizacja społeczna pod nazwą Związek Upiększania Miasta Żary, która przyczyniła się do stworzenia wielu pomników przyrody, zbudowała wieżę widokową (1864r.), trasy narciarskie i miejsca odpoczynku. Przy współpracy z powstałą w 1884 roku sekcją żarską Towarzystwa Karkonoskiego – Związek zbudował w 1915 roku drugą wieżę widokową. Dla potrzeb licznych wędrowców stworzono na obrzeżach lasu liczne zajazdy. Obok Pałacu Leśnego powstał kompleks wypoczynkowy oferujący miejsca noclegowe. Latem odbywały się tutaj koncerty muzyczne, zabawy taneczne, a w sklepach kolonialnych można było zaopatrzyć się w potrzebne artykuły.

Aby poruszanie się w lesie było wygodne wiele miejsc oznaczano głazami, nazywając je lokalnie brzmiącymi nazwami. Po wojnie wielu amatorów i wielbicieli żarskiego lasu wykorzystywało obszar dla celów edukacyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Tutaj aktywnie czas spędzali harcerze, turyści, sportowcy, przyrodnicy i wszyscy mieszkańcy Żar i okolicy. W tym miejscu od wielu lat prowadzone są imprezy, których organizatorami są ZHP, PTTK, LOP i wiele innych organizacji. Główne szlaki turystyczne w Zielonym Lesie to: czerwony i czarny. Istnieje także euro-regionalna droga rowerowa oraz leśna ścieżka edukacyjna.

Ścieżka przyrodniczo – leśna "Zielony Las"

W 1999 roku Nadleśnictwo Lipinki- gospodarz lasu wykonał trasę, która pokrywa się z czarnym szlakiem o długości 4,1 km i tworzy zamkniętą pętlę. Ścieżka bierze swój początek przy szosie Żary – Łaz. Po drodze umieszczono tablice informacyjno-dydaktyczne, opowiadające o florze i faunie lasu, bezpieczeństwie pożarowym, ekosystemie i odnawialnym aspekcie drzewostanu a także ekologii. Nie pominięto rysu historycznego dotyczącego wież widokowych. Grupy zorganizowane, w tym szkolne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu "zielonej lekcji" (leśnictwo Zielony Las – Żary ul. Komuny Paryskiej 40, tel. 68-363-48-29) mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy przewodników – leśników.

Szlak Rozbójników

Fragment czerwonego szlaku turystycznego w kierunku Olbrachtowa nosi właśnie taką lokalną nazwę. Start znajduje się przy siedzibie PTTK w Żarach (pl. Kardynała Wyszyńskiego) i ulicami miasta prowadzi do Zielonego Lasu. Na terenie miasta przebiega przez ciekawe parki Fliegela (ul. Witosa) oraz Stillera ( ul. Kaszubska) a przy jego trasie znajdują się m.in. kąpielisko miejskie, Dolina Śmierci i Zamku Zbójnika (Wzgórza Rabusiów). Natrafiamy też na widoczne pozostałości po dawnych kopalniach wgłębnych węgla brunatnego (kopalnia Maria) w formie długich zapadlisk górniczych, a także filarów po kolejce linowej transportującej węgiel. Na szlaku znajduje się pomnik upamiętniający niemieckich żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej usytuowany w okolicy drogi Żary-Łaz. Kontynuując wędrówkę docieramy do kompleksu borów sosnowych by po ok. 2 km dotrzeć do zabudowań Olbrachtowa i początku rzeki Lubsza. Do Żar wracamy ścieżkami na północ wzdłuż zachodniego skraju lasu. Czerwony szlak w Zielonym Lesie to ok. 4 km niezwykłej przygody.

Szlak Trzech Wież

Tym razem taką nazwę przybrał fragment regionalny czarnego szlaku, który spaja Żary z Żaganiem, mieszcząc na swej trasie Kunice i Siodło i biegnącego na terenach leśnych. Szlak, podobnie jak czerwony rozpoczyna się w siedzibie PTTK i biegnie przez aleję Wojska Polskiego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Syrena" i dalej na skraj Zielonego Lasu. Po minięciu kąpieliska miejskiego przybywamy do kamiennej wieży widokowej z XX wieku pokonując ostre podejście. Kolejna wieża na trasie jest zbudowana ze stali i służy do celów przeciwpożarowych. Następną wieżą widokową jest czekająca na zdobycie kamienna wieża widokowa z XIX wieku. Ze względu na wysokie buki trasa ta oddaje w sposób szczególny i pełny charakter Zielonego Lasu, jego barwny krajobraz, urozmaicony teren i piękno widoków na panoramę pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

Idąc dalej natrafimy na bardzo interesujący Bukowy Wądół po północnej stronie szlaku a po południowej na Źródło Nadii, a dalej schodząc ze stromego zejścia znajdziemy się na trakcie bukowym, gdzie zobaczymy zwały pokopalniane po dawanych kopalniach węgła brunatnego. Pora na kilka głazów kamiennych w tym m.in. "Głos Lasu". Szlak jest wyraźnie oznakowany i pomimo ostrego skrętu tuż przed Żarami na płd.-wsch. do Kunic, wrócimy spokojnie do Żar po drodze zapoznając się jeszcze z dawnym założeniem parkowo- pałacowym czyli tzw. Żarską Arkadią. Szlak o średnim stopniu trudności liczy sobie na terenie Zielonego Lasu około 6,5 km.

Szlak Niebieska Trasa "Przez Żarską Arkadię"

Trasa szlaku rozpoczyna się i kończy przy wejściu do Zielonego Lasu od strony ulicy Źródlanej w Żarach (przy basenie). Szlak ma blisko 7 km długości i zachęca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w tak malowniczym miejscu jak Zielony Las.

Trasa "Przez Żarską Arkadię" została wytyczona i sfinansowana przez Spółkę Kronopol przy współpracy z Nadleśnictwem Lipinki.

Szlakiem Gwarków Żarskich

"Bóg stworzył piękne Łużyce, diabeł włożył pod ziemię węgiel brunatny" – to powiedzenie , które obrazuje kawałek historii górniczej tego regionu, kiedy to górnicy parali się wydobyciem węgla co dla jednych stanowiło błogosławieństwo a dla innych było przekleństwem. Jego wydobycie rozpoczęto w 1854 roku i na terenach żarskich trwało 114 lat. Liczne świadectwa tej aktywności odnajdziemy na terenie zarówno Zielonego Lasu jak i okolicy w postaci słupów kolejki linowej transportującej węgiel z szybów do Żar a także wystających z ziemi sztolni skipowych i upadowych, skąd wydobywano węgiel na powierzchnię. Powstała dzięki temu elektrownia otoczona nasypami po wąskotorowej kolei elektrycznej, namiastce lokalnego tramwaju, z których korzystali górnicy jadący do pracy i odwożono węgiel. Resztki elektrowni, brykietowni oraz wysokie nasypy sortowni węgla stoją do dziś . Do dziś odnajdziemy także mauzoleum właściciela elektrowni. Z powodu wydobycia piasków szklarskich, węgła brunatnego i gliny oprócz rynnowych zapadlisk powstało pojezierze antropogeniczne rozciągnięte od Siodła poprzez dolną część Zielonego Lasu i mające swój kres aż pod Drozdowem.